Yleisimmät eron syyt – mitkä asiat johtavat parisuhdekriisiin?

Parisuhdekriisi voi joskus syntyä ruuhkavuosien tai elämän liiallisen suorittamisen takia. Ne voivat havahduttaa pariskunnan tyhjyyteen, kertoo Väestöliiton nettisivut. Tyhjyyden tunne voi johtua esimerkiksi henkisen yhteyden katkeamisesta. Se taas voi johtaa parisuhteen kantavien voimien hiipumiseen:

Läheisyys ja avoimuus loppuvat

Väestöliitto ja sen tekemä vuoden 2013 Perhebarometri kertaavat erojen keskeisimpiä syitä. Niin miesten kuin naisten näkövinkkelistä. Molemmilla vaikeudet puhua ja selvittää erimielisyyksiä tuntuivat nousevan kärkisijoille. Myös läheisyyden puute oli yhtenä keskeisimmistä syistä. Joskus myös ulkoiset seikat toimivat niin voimakkaina vaikutteina kumppaneiden hyvinvointiin, että niiden erottaminen varsinaisista parisuhteen haasteista voi olla vaikeaa.

Pienten lasten tulo elämään vaikeuttaa parisuhdetta

Väestöliiton Perhebarometrin mukaan erityisesti pikkulapsivaihe on rankkaa aikaa parisuhteelle. Useimmat pitävät sitä kaikkein rankimpana testinä parisuhteelle. Silloin pitää luopua omista tarpeista, mikä voi vaikuttaa todella voimakkaasti parisuhteen osapuoliin. Paras ohjenuora lienee se, ettei saisi unohtaa omia unelmia, mutta pitäisi muistaa, että osan niistä voi toteuttaa myöhemminkin. Lienee helpommin sanottu kuin tehty? Oman ajan radikaali väheneminen on myös kriittinen asia parisuhteen kannalta – se voi helposti aiheuttaa katkeruuden kierteen puolisoa kohtaan. Etenkin jos kokee oman puolisonsa saavan enemmän vapaa-aikaa kuin mitä itse saa.

Huffington Post -lehti haastatteli parisuhde-ongelmien asiantuntijoita, jotka kertoivat havaitsemiaan yleisiä syitä eroihin. Asiantuntijat muistuttavat, ettei pitkät suhteet yleensä pääty yhdessä yössä. Niissä on useimmiten taustalla pitkään jatkunutta oireilua – ongelmatilanteisiin olisi syytä yrittää vaikuttaa ajoissa. Tätä auttaa suunnattomasit se jos ongelmat tiedostaa ja myöntää itselleen sekä puolisolleen.

Mistä tietää milloin parisuhde on kriisissä? Listasimme yleisimmät eron syyt

Asiantuntijoiden listaus parisuhdekriisin yleisimmistä syistä

Parisuhde ei ole enää etusijalla

Yhteys toiseen voi ajan myötä hiipua, mikäli suhdetta ei pidetä tietoisesti enää tärkeänä. Silloin kun työ tai harrastukset tai jokin muu elämässä merkittävästi mukana oleva asia on jatkuvasti keskeisemmässä roolissa kuin itse parisuhde, alkaa se näkyä. Parisuhdekriisin mahdollinen siemen on kylvetty. On toki syytä muistaa, että terve parisuhde vaatii myös omaa aikaa molemmille.

”Kokemuksen mukaan parisuhteet päättyvät, kun molemmat osapuolet tai toinen puolisoista joutuu jatkuvasti kilpailemaan parisuhteen ulkoisia asioita vastaan. Asioita kuten työelämään tai lapsiin liittyvät kiireet, harrastukset tai täysin erillinen sosiaalinen elämä. Lista voi olla loputon”, kertoo parisuhdeterapeutti Christine Wilke Huffington Post -lehdessä.

Omat menot ja kiireet ovat toki tärkeitä. Ne ovat myös väistämättömiä, mutta tasapaino muun elämän ja etenkin parisuhteen välillä on syytä löytää. Tämä on oleellinen juttu parisuhteen onnistumisen kannalta. Yhteisen ajan puute on myös Väestöliiton Parisuhdebarometrin tulosten mukaan yksi keskeisistä parisuhdekriisin syistä. Se on myös yleinen eron syy.

Toinen kokee tukahtuvansa
Kuten edellä tuli mainittua, tasapainon löytäminen on tärkeää kaikessa. Vaikka yhteinen aika sekä suhteen tärkeyden korostaminen ovat parisuhteen elossa pysymisen kannalta oleellisia asioita, on kuitenkin hyvä antaa omaa aikaa riittävästi puolisolleen. Väestöliiton Perhebarometri kertoo, että tekemistä tai menemistä liikaa rajoittava kumppani on yksi oleellinen syy eron taustalla. Omat menot kuitenkin usein ovat puolisolle juuri niitä energiaa antavia asioita – niitä jotka edesauttavat suhteen lujuutta.

Tukahtumisen tunne tulee voimakkaammaksi, mikäli toinen osapuoli haluaa viettää kaiken aikansa toisen kanssa.

”Tämä tapahtuu silloin kun parilla ei ole lainkaan, tai vain hyvin vähän mahdollisuuksia ajanviettoon erillään, yksin tai ystävien kanssa. Silloin käy usein niin, että halut sitoutumiseen vähenevät, eivätkä voimistu”, toteaa psykologi Kristin Davin.

Tukahtumista ja sen tunnetta edistävät myös liiallinen vahtiminen tai viestittely.

”Suhde kärsii, mikäli toinen haluaa koko ajan tietää toisen tekemisistä ja olinpaikasta. Tai vaikkapa siitä, mitä toinen ajattelee suhteesta. Silloin saattaa toinen tuntea liikaa painetta parisuhteesta. Suhteen voi myös saada kuolemaan liiallisella puheella”.

Seksi alkaa stressaamaan

On sanomattakin selvää, että toimiva seksielämä auttaa parisuhdetta. Seksin kuuluisi olla yhdistävä tekijä, joka lisää yhteenkuuluvuutta ja läheisyyttä. Mikäli parilla on seksiin liittyviä ongelmia, etenkin käsittelemättömiä sellaisia, koko asiasta tulee stressaava juttu. Väestöliiton haastattelujen perusteella miesten yleisimmät eron syyt olivat seksiin liittyviä. Myös läheisyyden puute oli kantava ongelma.

”Jos seksi tuottaa ongelmia, ei asiaa pidä ohittaa. Kommunikointi on eritträin tärkeää”, sanoo parisuhdeterapeutti Melissa Fritchle Huffington Post -lehden haastattelussa.

Seksiin voit hakea vinkkejä aikaisemmista artikkeleistamme: olemme mm. käyneet läpi yleisesti hyviä seksiasentoja.

Toistuvat riidat

Parisuhdekriisi tai jopa eron merkit ovat ilmassa silloin, jos suhteessa on toistuvia riitoja. Toistuvat riidat samoista asioista ovat varsinkin todella raskas taakka parisuhteelle. Rahaan liittyvät parisuhderiidat ovat valitettavan yleisiä.

”Taito kompromissien tekoon on elintärkeää”, parisuhdeterapeutti Lynn Zakeri kertoo.

”Riitatilanteissa täytyy pystyä näkemään asiat myös oman puolison näkökulmasta, jotta aito yhteisymmärrys on mahdollista”.

Parisuhteen tylsyys ja laiskuus

Suhteen alkuvaihe on jännää aikaa. Kumppanit kokevat toisensa kiehtovina ja mielenkiintoisina ihmisinä. Ajan myötä tämän kaltaiset tunteet voivat laimeta. 5-10 vuotta vieressäsi istunut henkilö voi edelleen yllättää sinut, jos tiedostatte ongelman ja yritätte löytää tylsyyteen ratkaisuja. Parisuhdekriisi saadaan selätettyä kommunikoimalla ja ratkaisukeskeisellä otteella.

”Olen nähnyt, miten tuttuus saattaa aiheuttaa tylsistymistä parisuhteessa. Se on haitallista, mikäli kumppani ei enää innostu tutustumaan toiseen lisää, kuten oppimaan uusia asioita puolisosta”, sanoo Melissa Fritchle. Hän jatkaa: ”Vaihtakaa uusia näkökulmia keskenänne, kyselkää toisiltanne lisää, olkaa kiinnostuneita toisistanne”.

Yleisimmät eron syyt – Väestöliiton Perhebarometri 2013

Väestöliiton Perhebarometrin mukaan eron syyt naisten vastausten perusteella:

 1. Vaikeudet selvittää ja puhua erimielisyyksiä
 2. Arvostuksen sekä kunnioituksen puute
 3. Parisuhdetta ei ollut hoidettu tarpeeksi
 4. Uskottomuus
 5. Rakkauden puute
 6. Erilaiset arvot sekä elämäntyylit

Miehillä eron syyt olivat vastaavasti:

 1. Uskottomuus
 2. Vaikeudet selvittää ja puhua erimielisyyksiä
 3. Rakkauden puute
 4. Parisuhdetta ei ollut hoidettu tarpeeksi
 5. Seksuaaliset ongelmat, kuten seksin vähyys
 6. Läheisyyden puute

Mikäli tunnistit artikkelistamme parisuhteesi ongelmia tai tämän avulla parisuhdekriisi taittui, olemme todella onnellisia. Herrasmiesblogimme toivottaa lukijoilleen onnellisia hetkiä oman rakkaan kanssa. Muistakaa vaalia suhdettanne!

Lisää artikkeleita aiheista terveys ja hyvinvointi sekä seksi.

Viimeisimmät artikkelit

Mr Lake Written by:

Comments are closed.